Quan hệ cổ đông.

I – Báo cáo tài chính.
II – Quan hệ cổ đông.
1. Tổng công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An
Địa chỉ: 98 Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02383.853836            Fax: 02383.531591
2 . Công ty Cổ phần Bông Việt Nam
Địa chỉ: I15-16-17, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0283.8992667            Fax: 0283.8992861
3 . Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
Địa chỉ: 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0283.8256258            Fax: 0283.8256269