Tiền thân Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đaklak là do hai Công ty: Công ty Dịch vụ Cây trồng Đaklak và Công ty Lương thực Đaklak sát nhập theo quyết định số  302/QĐ – UB ngày 02 tháng 06 năm 1992 của UBND tỉnh Đaklak.

Trụ sở chính

Thực hiện chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng, nghị quyết của Quốc hội và nghị định 388 của chính phủ nhằm tăng cường công tác tài chính, tổ chức lại sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tạo ra nguồn thu ngân sách, UBND tỉnh Đaklak đã ra quyết định số 179/ QĐ – UB ngày 19 tháng 03 năm 1993 thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đaklak.

Trụ sở chính

Thực hiện quyết định số: 4487/QĐ-UB ngày 30/12/2003 của UBND tỉnh Đaklak về việc cổ phần hóa Công ty Lương thực vật tư Nông nghiệp Đaklak. Từ ngày 01/07/2004 công ty đi vào hoạt động SXKD chính thức với tên gọi Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đaklak, có tên giao dịch quốc tế là DAKFOCAM.

–  Trụ sở chính: số 18 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đaklak.

–   Điện thoại : 0262.3859500             Fax:                 0262.3855212.

–   Mail: dakfocam.dfc@gmail.com

–   Website: https://dakfocam.com

–   Đại diện: TRƯƠNG VĂN DŨNG                       Chức vụ: Tổng giám đốc