• Sản xuất và xuất khẩu Tinh bột sắn.
  • Sản xuất và cung ứng Bã sắn sấy khô.
  • Mua bán nông sản, lương thực, thực phẩm (Cà phê, ngô hạt, sắn lát khô, lúa, gạo và đậu đỗ các loại).
  • Sản xuất và cung ứng các loại giống lúa, giống ngô.
  • Nhập khẩu và kinh doanh phân bón các loại.
  • Dịch vụ cho thuê Văn Phòng làm việc và kho bãi.