1 . Nhà máy Tinh bột sắn Eakar

 • Địa chỉ: Xã Easô, Huyện Eakar, Tỉnh Đaklak.
 • Điện thoại: 0262.3829704/0262.3829707. Fax: 0262.3829584
 • Người đại diện: PHẠM BÁ SỸ Chức vụ: giám đốc.     Điện thoại: 0905.050905
Nhà máy tinh bột sắn Eakar
 • Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

+ Sản xuất Tinh bột sắn, nhãn hiệu “Con Voi

+ Sản xuất Bã sắn sấy khô.

2 .Nhà máy Tinh bột sắn Krông Bông.

 • Địa chỉ: Xã Dangkang, Huyện Krông Bông, Tỉnh Đaklak.
 • Điện thoại: 0262.3736696/0262.3736521 Fax: 0262.3736525
 • Người đại diện: HOÀNG ĐÌNH MẠNH Chức vụ: giám đốc      Điện thoại: 0914.235001
Nhà máy Tinh bột sắn Krông Bông
 • Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

+ Sản xuất Tinh bột sắn, nhãn hiệu “Con Ngựa

+ Sản xuất Bã sắn sấy khô.

3. Phòng KH-XNK

  • Điện thoại: 0262.3859500.
  • Người liên hệ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Điện thoại: 0914.098262.

4. Phòng Tài vụ:

  • Điện thoại: 0262.3853776
  • Người liên hệ: Trần Thị Ngọc Dung. Điện thoại: 0913.701038

5. Phòng Giống cây trồng.

  • Điện thoại: 0262.3855743
  • Người liên hệ: Nguyễn Trọng Minh. Điện thoại: 0913.411582.

6. Phòng Tổ chức – hành chính.

 • Điện thoại: 0262.385756
 • Người liên hệ: Nguyễn Trọng Minh. Điện thoại: 0913.411582.